Visu veidu pirmdokumentu noformēšana


Daudziem uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem, nav īpaši lietderīgi darbinieku štatā turēt augsti kvalificētus grāmatvežus. Jo diezgan bieži izmaksas to uzturēšanai ir pārāk augstas. Daudz izdevīgāk ir, ja uzņēmumam ir savs operators, kurš veic pirmdokumentu apstrādāšanu, nepieciešamības gadījumā piesaistot mūsu speciālistus, kas paveiks visus nepieciešamos darbus, lai sagatavotu vajadzīgo atskaiti vai pārskatu.

SIA „MG Alliance” rīcībā ir vismodernākās tehnoloģijas, nodokļu un finanšu pārskatu noformēšanai un iesniegšanai. Tostarp visi procesi, līdz pat pārskata iesniegšanai, ir pilnībā automatizēti.

Pārskatu sagatavošana un iesniegšana tiek veikta gan pastāvīga spēkā esoša līguma, gan arī vienreizēja līguma ietvaros, saistībā ar grāmatvedības uzskaites veikšanu.

SIA "MG Alliance" sniedz šādus pakalpojumus:

 • Pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju sastādīšanu 
 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanu
 • Sociālā nodokļa aprēķināšanu
 • Nodokļu pārskatu sastādīšanu akcīzes nodoklim un dabas resursu nodokļiem
 • Nodokļa pārskata sagatavošana par tonnāžas nodokli
 • Nodokļu pārskatu sagatavošana fiziskajām personām – Latvijas nerezidentiem
 • Gada pārskatu sastādīšana fizisko personu ienākumu nodoklim (iedzīvotāju ienākumu nodokļa deklarācija)
 • Visa veida nodokļu pārskatu iesniegšana elektroniskās deklarēšanās sistēmā
 • Grāmatvedības pārskatu sastādīšana organizācijām piemērojot vienkāršoto aplikšanas ar nodokļiem sistēmu (mikrouzņēmumi)
 • Kopbilances sastādīšana, balstoties uz grāmatvedības uzskaites reģistru datiem
 • Algu aprēķina sarakstu izveidošana darba algas aprēķināšanai
 • Personificētās uzskaites datu sagatavošana un iesniegšana
 • Cita veida grāmatvedības un nodokļu pārskatu sastādīšana

SIA "MG Alliance" uzņemsies Jūsu kompānijas organizācijas problēmu risināšanu. Mūsu speciālisti aizsargās Jūsu intereses nodokļu strīdu rašanās gadījumā vai pārbaužu veikšanas gadījumā. Mūsu devīze – elastīga pieeja Jūsu problēmu risinājumam, savukārt, mūsu pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas jomā palīdzēs rast izeju no visdažādākajām situācijām.