Kāda tā ir – mūsdienu grāmatvedībaGrāmatvedība – viena no vispieprasītākajām un sarežģītākajām zinātnēm mūsdienu sabiedrībā. Pašlaik jebkuras valsts ekonomikā neviens uzņēmums neiztiek bez grāmatveža.
Ja nepieredzējis uzņēmējs grāmatvedību asociē vienīgi ar papīru kalniem, pārskatiem un bilancēm, garām nesaprotamu skaitļu virknēm, tad īsts speciālists saprot, ka grāmatvedība – tā ir zinātne, kas ļauj ieekonomēt naudu un laiku, - uzņēmuma visvērtīgākos resursus.

Grāmatvedim tiek izvirzīti šādi uzdevumi:

- vispiemērotākās nodokļu nomaksas sistēmas izvēle valsts likumdošanas ietvaros;
- savlaicīga nodokļu nomaksu veikšana;
- pārskatu sniegšana par uzņēmuma darbību un finanšu stāvokli gan uzņēmuma vadībai, gan arī valsts orgāniem;
- uzņēmuma savstarpējās sadarbības sistēmas organizācija saistībā ar klientiem un partneriem, kā arī daudz kas cits.

Mūsdienīgs uzņēmējs var izvēlēties vienu no diviem grāmatvedības uzskaites veidiem savā uzņēmumā – tie ir:

- grāmatvedības nodaļas formēšana uzņēmumā, pieņemot štata darbiniekus;
- autsorsings – citas organizācijas grāmatvedības pakalpojumi.

Mūsdienu tirgus attiecību sistēmā tieši autsorsings ir sevi apliecinājis kā visefektīvāko grāmatvedības metodi. Ja agrāk citu organizāciju grāmatvedības pakalpojumus izmantoja vienīgi mazie uzņēmumi, kuriem štata grāmatveža pieņemšana bija nerentabla, tad šodien aizvien vairāk lielo uzņēmumu seko viņu piemēram. Autsorsinga kompāniju popularitātes celšanās iemesli grāmatvedības pakalpojumu jomā ir šādi:

Autsorsinga kompānijas specializējas tieši grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā. Tās formē profesionālu grāmatvežu komandu, saviem darbiniekiem pastāvīgi organizē apmācības, paaugstinot viņu kvalifikācijas līmeni. Tāpēc pasūtot grāmatvedības pakalpojumus citā organizācijā, uzņēmums var būt drošs, ka ar grāmatvedības uzskaiti nodarbosies augsti kvalificēti profesionāļi ar ilgstošu darba stāžu, kuri prasmīgi sastādīs pārskatus, laicīgi tos nodos attiecīgajās institūcijās un uzņēmuma īpašniekiem, veiks uzņēmuma finanšu stāvokļa objektīvu auditu;

Autsorsinga kompānijas var sniegt vienreizējus pakalpojumus – veikt auditu, sastādīt uzņēmuma grāmatvedības pārskatu. Tāpēc štata grāmatveža atvaļinājuma laikā vai pēkšņas saslimšanas gadījumos uzņēmumiem ir iespēja izmantot citas kompānijas pakalpojumus, tādā veidā nekavējot pārskatu nodošanas termiņus;

Atteikšanās no štata grāmatvežiem daudzējādā ziņā ieekonomē uzņēmuma finanšu resursus. Uzņēmumam nav jāveic iemaksas sociālās un medicīnas apdrošināšanas fondos, nav jātērē līdzekļi grāmatvedības nodaļas darbinieku atvaļinājumu apmaksām;

Profila kompāniju grāmatvedības pārskati vienmēr tiek sastādīti, ievērojot visas valsts institūciju izvirzītās prasības. Mūsu valsts grāmatvedības kodeksā periodiski tiek ieviestas zināmas izmaiņas. Ja uzņēmuma darbinieks nav ieinteresēts savas kvalifikācijas paaugstināšanā, tad viņa sastādītie grāmatvedības pārskati jebkurā gadījumā neatbildīs valsts institūciju prasībām. Autsorsinga kompānijas ir ieinteresētas, lai darbinieku profesionālisma līmenis nodrošinātu sniedzamo grāmatvedības pakalpojumu kvalitāti; tās pastāvīgi seko līdzi savu speciālistu kvalifikācijas celšanai, jo autsorsinga kompāniju veidotie grāmatvedības pārskati vienmēr un visā atbilst valsts orgānu noteiktajiem standartiem un prasībām. Viens no pieprasītākajiem grāmatvedības pakalpojumiem ir audits. Štata darbinieki, kā zināms, neveic uzņēmuma auditu, kurā paši strādā, bet ja to arī dara, tad pastāv liela ticamība, ka grāmatvedības uzskaites procesā vai grāmatvedības pārskatu sastādīšanā pieļautās kļūdas viņi nepamanīs vai par tām neziņos. Savukārt uzņēmums, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, ne tikai pareizi veiks uzņēmuma auditu, kura procesā uzmanību akcentēs uz pieļautajām kļūdām, bet arī izstrādās efektīvākus to novēršanas veidus.

Kā liecina daudzu lielo uzņēmumu pieredze, nomainot savus štata grāmatvedības darbiniekus pret svešu organizāciju grāmatvedības pakalpojumiem, jau pēc pirmā audita – grāmatvedības sistēmas kompleksas analīzes un visu kļūdu novēršanas, uzņēmuma finanšu stāvoklis jūtami uzlabojas un normalizējas tā darbs.