Nodokļu auditsGrāmatvedības audita pakalpojumi šodien ir ļoti pieprasīti, jo palīdz risināt daudzus sarežģītus uzdevumus, saistītus ar grāmatvedības un nodokļu uzskaiti.
Nodokļu audits – tā ir uzņēmuma pareizas nodokļu uzskaites stāvokļa pārbaude, nodokļu pareizas aprēķināšanas un pilnīgas nomaksas pārbaude pēc izvēlētās nodokļu aplikšanas shēmas.

Nodokļu auditu veic neatkarīgie dienesti, kuriem ir pietiekami augsta kvalifikācija šāda veida audita pārbaužu veikšanai.

Obligātais audits saistībā ar nodokļu maksājumiem ietver sekojošus punktus:

- Ar nodokli apliekamās bāzes formēšanas pareizības pārbaude atbilstoši katram nodokļu veidam, nodokļu maksu izskaitļošanas korektuma un to savlaicīgas un pilnīgas nomaksas pārbaude par noteikto laika periodu.
- Norēķinu kontu stāvokļa salīdzināšana ar uzņēmuma budžetu, kā arī ārpusbudžeta fondiem.
- Uzņēmuma grāmatvedības un nodokļu uzskaites atbilstības noteikšana pārbaudes laikā spēkā pastāvošajai likumdošanai.

Nodokļu konsaltinga mērķis ir iespējamo kļūdu noskaidrošana grāmatvedības un nodokļu uzskaitē trūkumu savlaicīgai novēršanai. Finanšu audita gaitā, atklājot kļūdas un neatbilstības, tiek izstrādāts pasākumu komplekss šo kļūdu iespējami ātrākai novēršanai.

Finanšu audits var tikt īstenots gan kompleksi - attiecībā uz visa veida nodokļiem, gan arī atsevišķi - attiecībā uz noteiktiem nodokļu veidiem, atkarībā no organizācijas vajadzībām. Tomēr lielākajā vairumā gadījumu tiek veikts kompleksais nodokļu audits, kas ļauj maksimāli precīzi izslēgt risku iespēju un novērst tos savas veidošanās sākuma stadijās kļūdu atklāšanas gadījumā nodokļu pārskatos.

Bez tam, grāmatvedības un nodokļu audits bieži ir saistīti ar tādiem pakalpojumiem, kā:
- konsultēšana saistībā ar pārvaldes uzskaiti;
- darījumu, organizācijas dokumentācijas sastādīšanas un darbības juridisks atbalsts;
- uzņēmuma risku analīze;
- kā arī daudzi citi.

Nepieciešamības gadījumā vēršoties pie citām organizācijām obligātā audita pakalpojumu saņemšanai, ir svarīgi priekšroku dot atbildīgajām kompānijām. Uzņēmumā SIA "MG Alliance" strādā augsti kvalificēti speciālisti, kuri ir guvuši bagātīgu pieredzi tādās pakalpojumu jomās kā grāmatvedība, nodokļu audits un palīdzība uzņēmuma darba organizācijā. Nodokļu konsaltings tiek veikts, balstoties uz aktuālo likumdošanu uzņēmējdarbības jomā.