Nodokļu optimizācija


Nodokļu optimizācija – tā ir darbība, kas vērsta uz nodokļu maksājumu samazināšanu, nodokļu maksātājam veicot likumā noteiktas darbības, kas paredz visu likumā noteikto atvieglojumu, nodokļu atbrīvojumu un citu likumā noteiktu metožu pielietošanu maksimāli iespējamā apmērā.

Nodokļu optimizācijas iespēju nosaka vairāki faktori. Pirmkārt, spēkā esošā likumdošana pieļauj saimnieciskās darbības veikšanu dažādās juridiskās formās, kas paredz dažādu aplikšanas ar nodokļiem kārtību. Otrkārt, pastāv gadījumi, kad nodokļu maksātājam ir tiesības patstāvīgi izvēlēties aplikšanas ar nodokļiem režīmu. Tai skaitā, pastāv arī vairākas aplikšanas ar nodokļiem metodes, kas ir saistītas ar retiem, tomēr sastopamiem saimniecisko subjektu veidiem.

Aplikšanas ar nodokļiem optimizācijas instrumentu klāsts ir pietiekami plašs, taču nestabils. Tas ir saistīts ar izmaiņām spēkā esošajā likumdošanā un dažādos normatīvajos aktos, harmonizācijas ietvaros ar ES normām un aktiem. Tostarp norit regulāras izmaiņas no valsts institūciju puses, kas skar nodokļu optimizācijas tiesiskā novērtējuma instrumentu optimizāciju. Kā sekas tam visam, uzņēmumu vadītāji nespēj līdz galam paveikt nodokļu optimizāciju, un ir spiesti pastāvīgi sekot līdzi visām notiekošajām izmaiņām un ieviest korekcijas savā aplikšanas ar nodokļiem optimizācijas politikā. Bieži atgadās, ka nopietnu izmaiņu gadījumā spēkā esošajā likumdošanā, ir jāpārskata uzņēmuma visa finansiāli saimnieciskās darbības shēma.

Nodokļu optimizācija – tai nav nekā kopīga ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas! Aplikšanas ar nodokļiem optimizācijas galvenā atšķirība no izvairīšanās maksāt nodokļus – nav vērojami spēkā esošās likumdošanas normu pārkāpumi no nodokļu maksātāja puses. Nodokļu optimizācija balstās uz likumu, tādēļ tajā nav vērojami nekādi likumdošanas pārkāpumi!

Mēs piedāvājam šādus pakalpojumus aplikšanas ar nodokļiem optimizācijas sakarā:

  • Aplikšanas ar nodokļiem shēmu pārbaudi
  • Sistēmas kļūdu novēršanu nodokļu uzskaitē
  • Nodokļu minimizēšanu atbilstoši Eiropas likumdošanai
  • Konsultācijas aplikšanas ar nodokļiem jautājumu sakarā
  • Risku izvērtēšanu optimizācijas shēmu izmantošanas gadījumā

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu uzņēmuma nodokļu slogs ir kļuvis nesamērīgi liels – tas ir īstais brīdis, lai ķertos klāt nodokļu optimizācijai. MG Alliance kompānijas speciālistiem ir bagāta darba pieredze aplikšanas ar nodokļiem jomā. Veikt legālu biznesu, tostarp maksājot saprātīgus nodokļus – tas ir reāli un īstenojami. Un mēs Jums palīdzēsim to paveikt. Pievērsiet uzmanību tam, ka mēs izmantojam tikai likumīgas nodokļu optimizācijas shēmas.