Audits un gada bilanceOrganizācijām ir jāveic grāmatvedības pārskatu nodošanas process, kas ļauj izvērtēt uzņēmuma darbības rezultātus par katru kvartālu, gadu vai citu pārskata periodu. Pat ja tikko dibināta kompānija, atrazdamās biznesa organizēšanas stadijā, neveic finanšu darbības, tad tai tāpat ir jāiesniedz nulles atskaite.
Organizācijām ir jāveic grāmatvedības pārskatu nodošanas process, kas ļauj izvērtēt uzņēmuma darbības rezultātus par katru kvartālu, gadu vai citu pārskata periodu. Pat ja tikko dibināta kompānija, atrazdamās biznesa organizēšanas stadijā, neveic finanšu darbības, tad tai tāpat ir jāiesniedz nulles atskaite.

Vislielākā atbildība organizācijām ir jāvelta savas finanšu darbības gada atskaitei, kuru sevišķi rūpīgi pārbauda nodokļu institūcijas, bez tam, gada bilance ļauj objektīvi analizēt kompānijas darbību un tās veiksmīgumu. Tāpat arī šāda finanšu analīze ir svarīga jauna darbības perioda pilnvērtīgai uzsākšanai, procedūru veikšanai saistībā ar jaunu rēķinu atvēršanu, organizatorisko pasākumu un biznesa plānošanā.

Vienīgi pie noslēdzošās un jaunās bilances saskanēšanas, uzsākot jauno finanšu gadu, tiek nodrošinātas ekonomiskās darbības analīzes svarīgākās prasības – bilanču pēctecība. Bez gada pārskata sastādīšanas fakta ir svarīgi ievērot tā nodošanas termiņus atbilstošajās institūcijās, lai nesaņemtu soda sankcijas. Tāpēc gada pārskata sagatavošanas, sastādīšanas un nodošanas procedūra var radīt vajadzību pēc uzņēmuma grāmatvedības nodaļas saskaņota un saspringta darba, bet vairumā gadījumu arī pēc citu organizāciju palīdzības. Visu nepieciešamo datu apstrādāšana, grāmatvedības pārskata reģistru sastādīšana un visu bilances formu aizpildīšana (nodokļu deklarācija, finanšu audits, atskaites par fondiem un citas) – palīdzību sniegs grāmatvedības atbalsta dienests.

Kvalificēti sagatavota gada pārskata realizāciju gatavu dokumentu veidā veic kompetenti speciālisti, kuriem ir pieredze saskarsmē ar kontrolējošajām institūcijām, ekonomistiem. Atsevišķu nianšu nezināšana var radīt negaidītas problēmas, samazinātais grāmatvedības štats nespēj sekot līdzi visām valsts tiesisko orgānu likumdošanas normu un direktīvu izmaiņām. Tāpēc šajā posmā tāpat būs noderīgs pārliecinošs juridiskajā jomā rūdīta un visu pieņemto izmaiņu un grozījumu zinoša konsaltinga kompānijas profesionāļa “plecs” . Nereti nodokļu institūcijas savas kļūdīšanās, nezināšanas vai pārmērīga prasīguma dēļ var izvirzīt prasības, kuru dēļ var tikt kavēti termiņi un piemērotas soda sankcijas, bet dažkārt pat lieta var nonākt līdz tiesu instancēm. Šādā brīdī sniegt atbalstu un pierādīt piemēroto sodu nepamatotību, kā arī pārstāvēt intereses tiesā var kādas citas kompānijas darbinieks, kurš ir šādā jomā augsti kvalificēts speciālists.

Kompānijas “MG Alliance” klienti saņem visefektīvāko un operatīvāko šāda veida palīdzību gan organizācijas darbības finanšu analīzē, gada bilances un grāmatvedības pārskatu sastādīšanā par noteiktu periodu, auditā un dažādu līmeņu interešu atbalstīšanā. Tas palīdz ieekonomēt līdzekļus, nepalielinot grāmatvedības štatu, paātrināt ikdienišķos rutīnas procesus līdz vajadzīgajam līmenim, sastādīt augsti profesionālu atskaiti un ievērot visus gada pārskata nodošanas termiņus.