Grāmatvedības pakalpojumi


Daudziem uzņēmumiem nepastāv kvalificēti izstrādāti uzņēmuma iekšējie noteikumi par grāmatvedības uzskaites veikšanu, tādējādi padarot neiespējamu Jūsu grāmatvedim ātri sniegt ticamu informāciju. Mūsu darbinieki izveidos un izstrādās grāmatvedības uzskaites iekšējos noteikumus, un uzlabos saikni starp nodaļām, lai notiktu operatīva informācijas apmaiņa.

Grāmatvedības uzskaites izveide ietver šādus posmus:

 • Uzņēmuma darbības detalizēta un sīka izpēte
 • Aplikšanas ar nodokļiem shēmu izstrādāšana
 • Nomaksai paredzēto nodokļu analīze un novērtējums
 • Organizācijas dokumentu apgrozījuma sistēmas optimizācija
 • Grāmatvedības uzskaites veikšanas galveno metožu izstrādāšana
 • Grāmatvedības uzskaites automatizācija

Grāmatvedības uzskaites atjaunošana

Šāds pakalpojums paredz Jūsu organizācijas grāmatvedības un nodokļu uzskaites atjaunošanu. Tā tiek veikta gadījumos, kad grāmatvedības uzskaite nav veikta vispār vai arī ir veikta nepareizi. Mūsu speciālisti savedīs kārtībā Jūsu organizācijas visu dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas normām, kā arī atbilstoši ES normām un regulām, no nulles atjaunos grāmatvedības uzskaiti. Mēs sniedzam grāmatvedības uzskaites atjaunošanas pasākumus gan pilnā mērā, gan arī, nepieciešamības gadījumā, daļējā apmērā.

Grāmatvedības individuālās apmācības

Šis pakalpojums var būt noderīgs gadījumā, ja kompānijā nav galvenā grāmatveža. Šīs pozīcijas lomu veiks mūsu speciālists, kurš konkrētā laika periodā no kontrolēs grāmatvedības uzskaites pareizu veikšanu, tai skaitā, ieviesīs korekcijas Jūsu grāmatvedības darbībā, kā arī sagatavos visus nepieciešamos finanšu pārskatus, un sniegs konsultāciju pakalpojumus.

Uzticiet SIA „MG Alliance” grāmatvedības pārskatu veikšanu, sastādīšanu un nodošanu – un Jums vairs nebūs problēmu, kas ierasti rodas, pateicoties finanšu dokumentus nepareizai sastādīšanai un noformēšanai. Tādējādi Jūs izvairīsieties no sodiem un būtiski ieekonomēsiet savu laiku. Mūsu kompānijas speciālisti garantē konfidencialitāti un sniegto grāmatvedības pakalpojumu visaugstāko kvalitāti.

Grāmatvedības atbalsts

Grāmatvedības atbalsts – viens no autsorsinga veidiem, t.i., sekundāras nozīmes biznesa procesu nodošana organizācijai no malas (autsorsinga organizācijai), lai visvairāk koncentrētos uz savām galvenajām funkcijām.

Mūsu kompānija, kas sniedz grāmatvedības atbalstu, šajā gadījumā uzņemsies galvenā grāmatveža funkciju veikšanu. Tostarp ir iespējami varianti, ko īstenojot, mūsu speciālisti pilnībā uzņemsies lietvedības veikšanu pilnībā (darba līgumu sastādīšana un noslēgšana, līgumu ar piegādātājiem un pircējiem sastādīšana un noslēgšana, kā arī nepieciešamo pavēļu un rīkojumu izveide un noslēgšana).

Mūsu kompānijas veiktais grāmatvedības atbalsts norit ievērojot konfidencialitāti, objektivitātes, godīguma un profesionālās kompetences
principus. Mūsu kompānijas veiksme ir ietverta mūsu klientu panākumos. Tādēļ grāmatvedības pakalpojumu sniegšana – pirmkārt, tās ir rūpes par klienta veiksmi.

Mūsu kompānijas sniegtā grāmatvedības atbalsta priekšrocības:

 • Paplašinot biznesu Jums nav nepieciešams palielināt grāmatvedības štatu
 • Mēs strādājam vienmēr. Mēs neslimojam un neejam atvaļinājumā
 • Jūs ietaupāt uz programmnodrošinājuma rēķina
 • Mēs izmantojam visas modernās grāmatvedības un tiesību sistēmas

SIA „MG Alliance” pakalpojumi sevī ietver grāmatvedības un nodokļu pārskatu sastādīšanu, to iesniegšanu nodokļu institūcijās (izmantojot elektroniskās deklarācijas sistēmas), kā arī primārās dokumentācijas apstrādāšanu.

Mēs sniedzam šādus pakalpojumus:

 • Norēķinu un kases operāciju apstrādi
 • Norēķinu ar piegādātājiem apstrādi
 • Darba algas aprēķini
 • Nodokļu uzskaites veikšanu
 • Grāmatvedības pārskatu sniegšanu
 • Konsultācijas

Darba algas aprēķināšanas pakalpojumi sevī ietver:

 • Personāla dokumentācijas sagatavošanu (pavēles, darba līgumi, personas kartītes u.c.)
 • Fizisko personu ienākumu nodokļa un sociālā nodokļa aprēķināšana, pārskatu nodošana nodokļu institūcijās elektroniskās deklarēšanās sistēmā
 • Darba algas aprēķini un maksājumu saraksta sastādīšana
 • Uzskaites veikšana pensiju fondā

Nodokļu uzskaites veikšana sevī ietver:

 • Nodokļu aprēķināšanu un nodokļu deklarāciju iesniegšanu nodokļu institūcijās, nodokļu institūciju elektroniskās deklarēšanās sistēmās
 • PVN aprēķināšanu un PVN deklarāciju iesniegšanu nodokļu institūcijās, nodokļu institūciju elektroniskās deklarēšanās sistēmās
 • Ikmēneša salīdzināšanas ar nodokļu institūcijām veikšanu

Konsultācijas

Konsultāciju sniegšana, saistībā ar grāmatvedības uzskaites un aplikšanas ar nodokļiem jautājumiem

Kompānija SIA „MG Alliance” piedāvā gan grāmatvedības atbalsta kompleksu risinājumu, gan arī atsevišķu grāmatvedības uzskaites segmentu veikšanu, atkarībā no Jūsu organizācijas darbības specifikas. Izmantojot mūsu sniegtos pakalpojumus, Jūs varat būt droši par visu atskaišu veidlapu savlaicīgu nodošanu.