Grāmatvedības uzskaites autsorsinga priekšrocībasIzvēloties grāmatvedības uzskaites organizēšanas ceļu, nozīmīgs arguments ir ekonomiskā komponente. Salīdzinot izdevumu lielumus, kas nepieciešami štatu grāmatvedības organizēšanā, tiek noskaidroti posteņi, kuriem izdevumi nav vajadzīgi, grāmatvedības uzskaitei izmantojot autsorsingu.
Grāmatvedības uzskaites autsorsinga priekšrocības

1. Izdevumu samazināšanās

Izvēloties grāmatvedības uzskaites organizēšanas ceļu, nozīmīgs arguments ir ekonomiskā komponente. Salīdzinot izdevumu lielumus, kas nepieciešami štatu grāmatvedības organizēšanā, tiek noskaidroti posteņi, kuriem izdevumi nav vajadzīgi, grāmatvedības uzskaitei izmantojot autsorsingu. Tie ir izdevumi, saistīti ar profesionāla personāla atlasi un nolīgšanu, izmaksas apmācībām, kvalifikācijas celšanai, konsultatīvie izdevumi, personāla izvietošanai biroja telpās, biroja mēbelēm, speciālām mēbelēm finanšu dokumentācijas glabāšanai, tehnikai, programmatūrai, speciālajai literatūrai, darba samaksai, nodokļiem un sociālajām iemaksām. Ņemot vērā šo faktoru, salīdzinot izlietotos līdzekļus darba algas fondam un specializētu organizāciju piedāvātā kontrakta cenu, tad Jūs redzēsiet reālo ekonomiju.

2. Racionāla resursu sadale

Līdzekļu ekonomija, veicot grāmatvedības uzskaiti, var realizēties uz uzņēmuma-autsorsera šauras specializācijas rēķina, kura, no vienas puses, samazina cenu uz zināšanu un prasmju pārdošanas rēķina “vairumā”, no otras puses – nodrošina funkciju kvalitāti par to pašu cenu, ņemot vērā pastāvošo konkurenci. Kad nodrošinošās funkcijas (tādas kā uzskaite) deleģē citas firmas, kuras sniedz autsorsinga pakalpojumus konkrētā apgabalā, uzņēmumam “atbrīvojas rokas”, lai veiktu iekšējo resursu jaunu sadali par labu biznesam.

3. Cilvēciskais faktors

Jūs nekad nebūsiet atkarīgi no jebkādiem riska faktoriem, saistītiem ar konkrēta darbinieka darbību: slimības, nelaimes gadījuma, paviršības vai nezināšanas, pēkšņas aiziešanas no darba u.c. Autsorsinga kompānijas darbiniekiem nav personīgas ieinteresētības attiecībā uz uzņēmuma-klienta darījumiem, savukārt, grāmatvedis, būdams neapmierināts ar darba apstākļiem, bieži vien pieļauj ievērojamu daudzumu kļūdu un konfidenciālas informācijas noplūdi.

4. Kvalitātes līmenis

Profesionālie grāmatveži, kuri strādā uzņēmuma štatos – tie ir zinoši speciālisti ar milzīgu darba pieredzi un plašu zināšanu spektru nozarēs, ieguvuši nacionālos un starptautiskos sertifikātus, kā arī pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, kas ļauj viņiem veiksmīgi tikt galā ar jebkuras sarežģītības pakāpes uzdevumiem.

5. Papildus sniegtie pakalpojumi

Vadot biznesu, Jūs vienmēr saskaraties ar jautājumiem, kuriem nepieciešamas zināšanas likumdošanā, kā arī jautājumos, saistītos ar biznesa organizēšanu utt. Labāk ir vērsties pie profesionāla konsultanta, no kura Jūs vienmēr varat saņemt palīdzību un kurš jau labi pārzina Jūsu uzņēmumu, jo nodarbojas ar grāmatvedības uzskaiti, vienmēr spēj sniegt kompetentu palīdzību jebkuru jautājumu risināšanā, kas saistīti ar biznesa atbalstīšanu.

6. Juridiskā atbildība

Nekorektas uzskaites veikšanas dēļ radušās problēmas var atklāties pēc gada vai diviem un, kā zināms, tas notiek nodokļu pārbaudes laikā. Grāmatveža saukšana pie atbildības ir sarežģīta, pie tam viņš jau vairs pie Jums nestrādāt. Sadarbojoties ar juridisku personu, uzņēmums nekad nesaskarsies ar bezatbildības problēmu, jo atbildība par darba rezultātiem (kvalitāte un termiņi) ir juridiski noteikta līgumā par pakalpojumu sniegšanu. Bet kopā ar milzīgo pieredzi, kuru kompānijas darbinieki iegūst, strādājot ar lielu daudzumu uzņēmumu, Jūs iegūsiet vislabāko kombināciju cena-kvalitāte-atbildība.